Resmi Gazete’de bugün (15 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

15 MART 2023 TARİHLİ 32133 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Balıkesir İli, Erdek İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Seyitgazi Doruğu Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6933)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Yumurta Adası Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6934)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Güneş Adası Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6935)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Lale Adası Mevkii Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6936)

–– Mersin İli, Silifke İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Taşucu Adası ve Boğsak Adası Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6937)

–– Mersin İli, Gülnar İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Beşparmak Adası Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6938)

–– Erzurum İli, İspir İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Yedigöller Potansiyel Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6939)

–– Antalya İli, Kaş İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Likya Orkidesi Yayılış Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6940)

–– Antalya İli, Manavgat İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Manavgat Şelalesi Potansiyel Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6941)

–– Kırklareli İli, Demirköy İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Erikli Gölü ve Longoz Ormanları Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6942)

–– Samsun İli, Terme İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6943)

–– Manisa İli, Kula İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan 8. Küme Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6944)

–– Bolu İli, Seben İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Kabak Köyü Doğal Sit Alanının Müdafaa Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6945)

–– Kocaeli İli, Gölcük ve Başiskele İlçeleri Sonları İçerisinde Bulunan Yuvacık Kanyonları-Beşkayalar Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6946)

–– Gümüşhane ve Bayburt Vilayetlerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6947)

–– Konya İli, Karatay ve Meram İlçelerinde Bulunan ve Listede İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6948)

–– Karapınar Güç İhtisas Sanayi Bölgesi (II. Kısım) Sonlarının Haritada Gösterildiği Halde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6949)

–– Bursa-Kayapa-Hasanağa-Mustafakemalpaşa Vilayet Yolu Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılmasına Ait Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6950)

–– İzmir-Aliağa Devlet Yolu, Nemport ve TCDD Lojistik Saha İrtibat Kavşağı Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılmasına Ait Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6951)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Güç Nakil Sınırlarının Üretimi Hedefiyle Kelam Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6952)

–– 154 kV Barhal Havza Transformatör Merkezi Alanı ve İrtibat Yolu Projesi Kapsamında Gösterilen Alana İsabet Eden Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6953)

–– Birecik-Halfeti İlçeleri Kıyı Yolu Islah Projesi Kapsamında Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi Olaylarının Önüne Geçilmesi ile Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Hedefiyle Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Saha Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan ve Listede Ada/Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6954)

–– “Çınarcık İçmesuyu Tesisleri Projesi” Kapsamındaki İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depo Yerleri ile İsale Çizgisinin İmali Emeliyle, Bursa İli, Nilüfer İlçesinde Bulunan ve Kroki ile Listede Bulundukları Yer ve Ada/Parsel Numaraları Belirtilen Özel Mülkiyete Mevzu Taşınmazların, Bursa Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6955)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153)

YÖNETMELİKLER

–– Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Nezareti ve Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Haksız Fiyat Kıymetlendirme Heyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toplumsal Sigorta Süreçleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Periyot Milletvekili Genel Seçimi ile İlgili 2023/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2019/12, K: 2022/164 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2021/6, K: 2022/166 Sayılı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay İkinci Dairesine İlişkin Kararlar

YÜKSEK SEÇİM ŞURASI KARARLARI

–– Yüksek Seçim Heyetinin 14/03/2023 Tarihli ve 2023/111 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Konseyinin 14/03/2023 Tarihli ve 2023/112 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir